2006-04-21

Mer illustration

Här kommer ytterligare ett exempel på mina illustrationer. Denna föreställer mig och Evelina. Kan fungera som den är men kommer ge den lite mer detaljer. Svårheten ligger i att illustrera läpper på manliga gestalter, de blir lätt kvinnliga och ögon kan vara lite svårt att få till i vissa fall.

Inga kommentarer: