2009-02-05

"Could not complete your request because the file if empty"

Huvaligen, jag har ju faktiskt en hel del att skriva om men min vardag har figurerat tidssvamp hela veckan. Den senaste veckan har varit varit den mest stressande veckan på länge. Sena nätter, dålig sömn och tidiga morgnar. Plussa sedan på smärre datahaverier, korrupta filer och en del dubbelarbete. I kombination med stundvisa stressfestivaler har jag ändå varit glad, tillfredställd och effektiv. Jag återkommer. Adjöken.

Inga kommentarer: