2009-11-02

Idétorka?


När idéerna tryter vill man ha en ofta en kreativitetschef som på ett enkelt sätt leder en vidare. Här kommer en digital variant: creativeblock.monomoda.com

Inga kommentarer: